สยามโฟน ดอท คอม : ชุมชนผู้ใช้มือถือ
 กรรมการ สบท. โต้ทรูมูฟ ให้ข่าว iPhone 3G ตามหน้าที่
 
หน้าแรกคอมมิวนิตี้ » Apple Community - แอปเปิล คอมมูนิตี้
ตอบ: 0 / เข้าชม: 6538
ตั้งกระทู้ใหม่ ตอบหัวข้อนี้
Translate this topic to English แสดงความเห็นเฉพาะสมาชิก ทวีตไปบนทวิตเตอร์ แชร์หน้านี้ไปบนเฟสบุคดูกระทู้ก่อนหน้า :: ดูกระทู้ถัดไป
Author
Message
Runjako
SP Moderator
SP Moderator
Year's Starสมัครเมื่อ: 04 Apr 2004
จังหวัด: เมืองหลวงของประเทศไทย
รายละเอียดสมาชิก - View user's profile
หัวข้อ : กรรมการ สบท. โต้ทรูมูฟ ให้ข่าว iPhone 3G ตามหน้าที่
วันที่โพสท์ : 26 Feb 2009 13:48  
ตอบโดยอ้างถึง  

กรรมการ สบท. โต้ทรูมูฟ ให้ข่าว iPhone 3G ตามหน้าที่


คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (คบท.) ได้ยื่นหนังสือที่ สบท. 48/2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัททรู มูฟ จำกัด เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและบริการประชาชน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) สืบเนื่องจากก่อนหน้า บจ. ทรู มูฟ ได้ยื่นหนังสือต่อ คบท. เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.สบท. และคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว กรณีการให้ข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์ iPhone 3G พ่วงการให้บริการโทรคมนาคม

หนังสือของ คบท. ระบุว่า คบท. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ให้ผอ. และอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในที่ประชุม คบท. เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2552 แล้ว ที่ประชุมมีความเห็นว่า 1. ในประเด็นการดำเนินการของ สบท. นั้น ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2550 ได้กำหนดอำนาจในการดำเนินการของสถาบันฯ และอำนาจหน้าที่ของ คบท. ไว้ในข้อ 4 และข้อ 8 อย่างชัดเจนในส่วนการติดตามตรวจสอบการบริการหรือการดำเนินการของผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม โดยไม่จำกัดแต่เพียงการรับเรื่องร้องเรียนเท่านั้น

หนังสือของ คบท.ระบุต่อว่า 2. การดำเนินการของ สบท. ที่เกี่ยวกับบริการ IPhone 3G นั้น สืบเนื่องมาจากการที่สำนักงาน กทช.มีหนังสือสอบถามว่า บริษัทฯ สามารถกำหนดเงื่อนไขการให้บริการได้ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ กทช. กำหนดหรือไม่ สบท. จึงจำเป็นที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและให้ความเห็นกลับไปยังสำนักงาน กทช. การเชิญผู้แทนบริษัทฯ มาให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยสุจริต 3. สบท. ได้เสนอความเห็นให้ที่ประชุม คบท. พิจารณา และที่ประชุมมีมติให้เสนอความเห็นต่อทาง กทช. และต่อมาได้มีหนังสือกลับมาที่ สบท. ให้สรุปความเห็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คบท. จึงได้มอบหมายให้อนุกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง การดำเนินการของอนุกรรมการฯ จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยสุจริต

หนังสือฉบับเดียวกัน ระบุด้วยว่า 4. ในการจัดตั้ง สบท. นั้น กทช. มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความเข้มเข็งและความเท่าทันของผู้บริโภค ตลอดจนให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นการให้ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้รับทราบและเท่าทันจึงเป็นภารกิจประการหนึ่งของ สบท. ในกรณีนี้ ผู้อำนวยการ สบท. และอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อมูลต่อสาธารณะเนื่องจากเล็งเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บริโภค อันเป็นไปตามภารกิจและอำนาจของ สบท. ที่กำหนดไว้ในระเบียบการจัดตั้งสถาบันฯ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรต้องรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกบริการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดกรณีร้องเรียนที่อาจเกิดตามมาหากผู้บริโภคมิได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วน ผู้อำนวยการ สบท. และอนุกรรมการฯ มิได้มีเจตนาไม่สุจริตที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อผู้ให้บริการแต่อย่างใด

ที่มา ..
แสดงผู้ตอบย้อนหลัง:   
หน้าแรกคอมมิวนิตี้ » Apple Community - แอปเปิล คอมมูนิตี้
ตั้งกระทู้ใหม่  ตอบหัวข้อนี้
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1   

 
ไปยังหัวข้อ: